Jak działamy

Po otrzymaniu zapytania:

Pracę nad projektem rozpoczynamy zawsze od dokładnej analizy oczekiwań klienta. Analizujemy preferencje, dotychczasowe doświadczenia.

Na podstawie założeń klienta tworzymy wstępne koncepcje scenariuszy, propozycje lokalizacji, które naszym zdaniem będą rozwiązaniami najpełniej realizującymi cele klienta.
Pod kątem określonej koncepcji analizujemy infrastrukturę, logistykę i wszystkie parametry realizacji.

Weryfikujemy wszystkie pomysły, wybrane rozwiązania oraz elementy kosztorysu w celu maksymalizacji budżetu oraz stworzenia optymalnej propozycji. Zaczynamy od ustalenia oczekiwań klienta i jego możliwości finansowych. Powstaje wstępny projekt i kosztorys.

Realizacja 

Nadzór, profesjonalna koordynacja podczas wyjazdu lub eventu przez cały czas ich trwania.

Po realizacji

Przygotowujemy raport działań, przekazujemy materiały filmowe i zdjęciowe.

Jak potencjalni klienci dowiadują się o SUBTRUCKU – internet i opinie firm, które już korzystały z naszych umiejętności – dobre wiadomości szybko się rozchodzą …